ความหมายของเลข 17 - 71 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 17 - 71 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 1 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอาทิตย์" (ธาตุไฟ) และเลข 7 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) หมายถึง ความมีทิฐิ ความขยันขันแข็ง ความกล้า ความเป็นผู้นำและชื่อเสียงเกียรติยศ


ความหมายของเลข 17 - 71 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 17 - 71
อิทธิพลของเลข 17 - 71 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนไฟแรง ตรงไปตรงมา กล้าคิดกล้าทำ มุมานะพยายาม พร้อมที่จะเข้าปะทะ แต่มักจะหัวร้อน อารมณ์รุนแรง เครียด คิดมาก วิตกกังวล ไม่ฟังใคร เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากความใจร้อน

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล
สำหรับผู้ที่สนใจรับคำพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยศาสตร์ที่แม่นยำที่สุด สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามได้ฟรีทางไลน์ Joe_chanathan ส่วนผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ "เบอร์มงคล" ตรงดวงตามหลักโหราศาสตร์ อาจารย์โจพร้อมเป็นที่ปรึกษาครับ... เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต คิดถึงอาจารย์โจ ใช่เลย!!!

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล