ความหมายของเลข 58-85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 58-85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจัดอยู่ในกลุ่มตัวเลขที่ต้องพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมครับ เลข 5 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) และเลข 8 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวราหู" (ธาตุลม) หมายถึง การมีทั้งความฉลาดในด้านวิชาการและความฉลาดรู้เท่าทันคน


ความหมายของเลข 58 - 85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 58-85
อิทธิพลของเลข 58-85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลในเรื่องไหวพริบปฏิภาณ เล่ห์เหลี่ยม ชั้นเชิง กลายเป็นคน "ฉลาดแกมโกง" เหมือนการมีความชั่วและความดีอยู่ในคนๆเดียว ระวังหลงเดินทางผิด ลุ่มหลงมัวเมา ดังนั้นผู้ที่ใช้เลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องมีความหนักแน่นในคุณธรรมครับ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 061-8382-888
Line: @ajarnjoe

ติดตามผลงาน
Youtube: AjarnJoe Channel
TikTok: @ajarnjoe
IG: joey_chanathan
Page: อาจารย์โจ ดูแล้วใช่เลย, เบอร์ตรงดวง, รู้ทันดวง, อาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช ดูแล้วใช่เลย