ความหมายของเลข 58 - 85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 58 - 85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจัดอยู่ในกลุ่มตัวเลขที่ต้องพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมครับ เลข 5 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) และเลข 8 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวราหู" (ธาตุลม) หมายถึง การมีทั้งความฉลาดในด้านวิชาการและความฉลาดรู้เท่าทันคน


ความหมายของเลข 58 - 85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 58 - 85
อิทธิพลของเลข 58 - 85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลในเรื่องไหวพริบปฏิภาณ เล่ห์เหลี่ยม ชั้นเชิง กลายเป็นคน "ฉลาดแกมโกง" เหมือนการมีความชั่วและความดีอยู่ในคนๆเดียว ระวังหลงเดินทางผิด ลุ่มหลงมัวเมา ดังนั้นผู้ที่ใช้เลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องมีความหนักแน่นในคุณธรรมครับ

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล
สำหรับผู้ที่สนใจรับคำพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยศาสตร์ที่แม่นยำที่สุด สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามได้ฟรีทางไลน์ Joe_chanathan ส่วนผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ "เบอร์มงคล" ตรงดวงตามหลักโหราศาสตร์ อาจารย์โจพร้อมเป็นที่ปรึกษาครับ... เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต คิดถึงอาจารย์โจ ใช่เลย!!!

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล