ลัคนาราศี ศาสตร์แห่งการเคลื่อนที่ของดวงดาว

"ลัคนา" และ "ราศี" สองคำนี้มักถูกใช้คู่กันในการพยากรณ์ดวงชะตาจนเกิดความเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกัน อารมณ์คล้ายๆ "คอลลาเจน" และ "อิลาสติน" ที่สอดประสานกันทำหน้าที่ดูแลผิวพรรณ


ลัคนาราศี ศาสตร์แห่งการเคลื่อนที่ของดวงดาว
ภาพ: Freepik

"ลัคนา" และ "ราศี" ต่างสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้า แต่ทั้งสองคำนี้มีที่มาต่างกัน

"ราศี" หมายถึง "วันเดือนปีเกิดในรอบปี"

"ลัคนา" หมายถึง "ช่วงเวลาเกิดในรอบวัน" (เวลาตกฟาก)

การพยากรณ์ดวงชะตาสามารถใช้ "ลัคนา" หรือ "ราศี" เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่หากใช้ทั้ง "ลัคนา" และ "ราศี" ร่วมกัน รายละเอียดก็จะมากขึ้น ส่งผลไปถึงความแม่นยำที่มากขึ้นไปด้วย