กำหนดฤกษ์คลอด กำหนดพื้นฐานดวงชะตาให้ลูก

การให้กำเนิดลูกด้วยวิธีผ่าตัดให้ตรงตาม "ฤกษ์ยาม" ไม่ใช่การฝืนธรรมชาติ แต่เป็นโอกาสในการเลือกช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดให้ลูกที่กำลังจะได้ออกมาสัมผัสโลก


เลือกฤกษ์ผ่าคลอด - กำหนดฤกษ์คลอด

สำหรับฤกษ์คลอดที่มีความหมายมงคลและเหมาะสมเป็นสิ่งเฉพาะของแต่ละคนเท่านั้น ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวจึงไม่สามารถวาดออกมาเป็นแผนที่แล้วใช้ร่วมกันได้

ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แม้จะเกิดวันเวลาเดียวกัน แต่ดวงชะตากลับต่างกันอย่างสุดขั้ว

ปัจจัยที่ใช้กำหนดฤกษ์ยามสำหรับการผ่าคลอด ได้แก่ ฐานวันเวลาที่จะทำการผ่า พื้นดวงชะตาของพ่อแม่และสภาพร่างกายของแม่ตามคำวินิจฉัยแพทย์

เมื่อได้ทั้งสามปัจจัยนี้แล้วจึงทำการคำนวณหาฤกษ์ยามที่ดีที่สุดออกมา

อย่ามองว่าฤกษ์คลอดเป็นเรื่องงมงาย แต่อยากให้มองว่าเป็นการมอบของขวัญล้ำค่าที่เรียกว่า "รหัสชีวิต" ให้ลูก โดยรหัสชีวิตจะกลายเป็นพื้นดวงชะตาที่กำหนดชีวิตของลูกตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันสุดท้าย