ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสริมสิริมงคลต้อนรับตรุษจีน

เสริมสิริมงคลรับตรุษจีนด้วยการไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งเป็นเทพองค์แรกที่จะถูกไหว้ของปีใหม่จีน โดยในปี 2560 เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะเสด็จลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่เวลา 23.00น. ของวันที่ 27 มกราคม - 01.00น. ของวันที่ 28 มกราคม การตั้งโต๊ะบูชาจึงต้องหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้


ไหว้เทพเจ้าโชคลาภ

เตรียมของไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
1. กระถางธูปแดง
2. เทียนแดง 2 เล่ม
3. ธูป 3 ดอก
4. แจกันดอกไม้ (สีสันสดใส)
5. น้ำชา 5 ถ้วย
6. เจไฉ่ 5 ถ้วย
7. ขนมบัวลอย / ขนมอี๋ 5 ถ้วย
8. ขนมจันอับ
9. ชุดกระดาษไหว้ (กระดาษเทียนเถ่าจี้ ถังเงินถังทอง เทียบเชิญ)

วิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
1. เมื่อถึงเวลาที่องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยเสด็จมาให้จุดธูป 3 ดอก กล่าวอัญเชิญให้ท่านมาประทับและปักธูปในกระถาง

2. ให้สมาชิกคนอื่นที่เหลือ (ถ้ามี) จุดธูปคนละ 3 ดอกปักลงในกระถาง รอให้ธูปไหม้เกิดครึ่งก้านจึงขอโชคลาภและทำท่าทางโกยเงินทองเข้ากระเป๋า

3. นำกรดาษที่เตรียมไว้ไปเผาโดยเริ่มจากสีแดง เขียนและสีอื่นๆจนหมด เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้ลาของไหว้ลง

4. กล่าวคำขอบคุณองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยที่ประธานและเชิญท่านให้อยู่กับเราโดยเชิญรูปภาพหรือรูปปั้นท่านเข้าในบ้านก็เป็นอันเสร็จพิธี