ความหมายของเลข 1 เลขดาวอาทิตย์ พลังสู่ความสำเร็จ

เชื่อว่าลึกๆแล้วคนส่วนใหญ่มีความปรารถนาในใจว่าอยากจะเป็นที่หนึ่ง อยากจะประสบความสำเร็จกว่าใครๆ อยากก้าวขึ้นไปยืนอยู่เหนือผู้คน และเมื่อกล่าวถึงความเป็นที่หนึ่งก็ต้องมาว่ากันด้วยเลข 1 ตัวเลขที่เปรียบเสมือนความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสอง หรือการเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใคร


ความหมายของเลข 1

สำหรับเลข 1 ในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนดาวอาทิตย์ (ดาวบาปเคราะห์) ที่หมายถึงความแน่วแน่มั่นคงตรงไปตรงมาเหมือนดวงอาทิตย์ สะท้อนถึงชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ความกล้าในการตัดสินใจ แต่ก็สะท้อนถึงโดดเดี่ยวเช่นกัน

ผู้ที่มีเลข 1 อยู่ในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์มือถือ (XX1-XXXXXXX) มักเป็นคนตรงไปตรงมา (ไม่รู้จักผ่อนปรน) ภายนอกดูเหมือนเย่อหยิ่งแต่ความจริงมีน้ำใจ รักเกียรติรักศักดิ์ศรี ภาพลักษณ์หรูหรา (มีรสนิยม) เชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่มีด้านลบคือทำคุณคนไม่ขึ้น อารมณ์ร้อนและใจใหญ่เกินไป

ในเลขที่บ้าน เบอร์โทรศัพท์และทะเบียนรถถ้ามีเลข 1 อยู่มากจนเกินไปก็จะต้องระวังเพราะอาจได้รับความเดือดร้อนจากคนรอบข้าง ดังนั้นจึงต้องคอยเตือนตัวเองให้มีสติอยู่เสมอ แต่หากมีเลขที่ช่วยส่งเสริมอยู่ด้วย (4,5,6) ชุดตัวเลขนั้นก็จะกลายเป็นเลขที่ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ