ความหมายของเลข 4 ตัวเลขดาวพุธ สายสื่อสาร วาจาเรียกทรัพย์

จะทำธุรกิจก็ต้องมีการสื่อสารไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร และหากจะกล่าวถึงตัวเลขที่เหมาะกับการเจรจาสื่อสารอย่างยิ่งเลยก็คือเลข 4 ซึ่งเป็นเลขที่มีพลังโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามเหมือนสุภาพสตรีเห็นป้าย Sale ดังนั้นผู้ที่ทำงานสายเจรจาจึงพลาดเลข 4 ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง


ความหมายเลข 4

สำหรับเลข 4 ในทางโหราศาสตร์ถือเป็นสัญลักษณ์แทนดาวพุธ (ดาวศุภเคราะห์) สื่อความหมายถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวาทศิลป์ในการเจรจาสื่อสารเป็นเลิศ (แต่ก็แอบเจ้าเล่ห์นิดๆ) ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ฟังดูน่าเชื่อถือ จนบางครั้งก็สามารถพลิกสถานการณ์จากผิดให้กลายเป็นถูกได้

ผู้ที่มีเลข 4 อยู่ในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์มือถือ (XX4-XXXXXXX) มักจะเป็นคนที่มีความคิดรอบคอบ มีไหวพริบสติปัญญาดี มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น (บางครั้งก็ใจดีเกินไป) ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสนับสนุน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่พูดแรงเกินไปและบางครั้งก็คิดเยอะจนดูเป็นคนที่รอบคอบจนเกินเหตุ

ใครที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 หรือมีเลข 4 อยู่ในเลขบัตรประชาชน 3 ตำแหน่งท้ายจะส่งผลให้เป็นคนช่างพูดช่างเจรจา รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม ยิ่งมีเลขตอง 444 ในเบอร์มือถือก็จะยิ่งช่วยเสริมเสน่ห์ดึงดูดอย่างแรงเข้าทำนองวาจาเรียกทรัพย์กันเลยทีเดียว

ได้เห็นข้อดีของเลข 4 กันไปแล้วเชื่อว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากหาเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข 4, 44, 444, 444... มาใช้บ้างเพื่อผลลัพธ์ในการเจรจาทำธุรกิจ แต่สิ่งที่ต้องขอย้ำเตือนกันคือผู้ที่ใช้เลขดังกล่าวควรจะต้องมีคุณธรรมร่วมด้วย อย่าใช้วาทศิลป์ในทางที่ผิดจนกลายเป็นมิจฉาชีพไปนะครับ