ธาตุฮวงจุ้ย ความหมายของธาตุทั้ง 5 และวงจรธาตุ

ในทางฮวงจุ้ยถือว่าพื้นฐานร่างกายของมนุษย์แต่ละคนนั้นประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 5 ในปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับสรรพสิ่งบนโลก ธาตุทั้ง 5 นี้ประกอบไปด้วย ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดินและธาตุโลหะ (ทอง) โดยแต่ละธาตุจะมีพลังในการส่งเสริมเกื้อหนุนและหักล้างทำลายกันเองเรียกว่า "วงจร"


ราศีธาตุ (วงจรธาตุฮวงจุ้ย)
ภาพ: Luminous Spaces

การจำแนกธาตุพื้นฐานของมนุษย์จะเทียบจากปีนักษัตรเรียกว่า "ราศีธาตุ" (แต่ถ้าจะให้เจาะลึกกันอย่างละเอียดก็ต้องดูไปถึงวัน เดือน ปีและเวลาตกฟากกันเลยทีเดียว) ผู้ที่เคร่งครัดในศาสตร์ฮวงจุ้ยจึงมักจะใช้ธาตุในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสรรพสิ่งเพื่อให้เกิดโฉลก แน่นอนว่ารวมถึงการใช้เลือกคนด้วยเช่นกัน

ความหมายของธาตุฮวงจุ้ย
• ธาตุน้ำ: ธาตุน้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำนิ่งและน้ำไหล น้ำนิ่งหมายถึงสติปัญญาและความเข้าใจอันลึกซึ้งเหมือนน้ำที่ตกตะกอนจนมีความใสสะอาด ส่วนน้ำไหลหมายถึงการเคลื่อนไหวและแรงกระตุ้น

• ธาตุไม้: ธาตุไม้หมายถึงพัฒนาการและความเมตตา เปรียบดั่งต้นไม้ที่เติบโตแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาออกไปให้ร่วมเงา ดอกผลและส่วนอื่นๆยังใช้ประโยชน์ได้เหมือนความเมตตาจากธรรมชาติ

• ธาตุไฟ: ธาตุไฟหมายถึงการแสดงออก จรรยามารยาทและการแสดงความรู้สึก เหมือนเปลวไฟที่ให้พลังงานและส่องสว่างโชติช่วง สะท้อนความเป็นตัวตน ความกระจ่างและความชัดเจนออกมา

• ธาตุดิน: ธาตุดินหมายถึงความหนักแน่น มั่นคง อดทนและซื่อสัตย์ เหมือนผืนแผ่นดินที่มีความมั่นคงรองรับสรรพสิ่งบนโลก ความน่าเชื่อถือ ความจงรักภักดีและความไว้เนื้อเชื่อใจ

• ธาตุโลหะ (ทอง): ธาตุโลหะหมายถึงความถูกต้อง ความชอบธรรมและความชัดเจน เหมือนกับโลหะที่ต้องมีความแข็งแรงทนทาน สีของโลหะยังมีความแวววับราวกับการสะท้อนบางสิ่งบางอย่างออกมา

วงจรส่งเสริม (ก่อเกิด)
• น้ำทำให้เกิดไม้ (น้ำเป็นอาหารให้ต้นไม้ดูดซึม)
• ไม้ทำให้เกิดไฟ (ไม้กลายเป็นฟืน)
• ไฟทำให้เกิดดิน (ไฟเผาไม้กลายเป็นเถ้าธุลี)
• ดินทำให้เกิดโลหะ (ธาตุในดินเอามาหลอมเป็นโลหะ)
• โลหะทำให้เกิดน้ำ (โลหะหลอมเป็นภาชนะใส่น้ำ)

วงจรพิฆาต (ทำลาย)
• น้ำดับไฟ
• ไฟหลอมโลหะ
• โลหะตัดไม้
• ไม้ดูดอาหารจากดิน
• ดินดูดซับน้ำ

วงจรธาตุนี้จะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาคนและการเลือกสรรพสิ่งเพื่อให้เกิดพลังส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เดพลังทำลายตัวเอง เช่น ถ้าคุณเป็นคนธาตุดิน คุณควรเลือกคนหรือสิ่งที่เป็นธาตุไฟเพื่อให้ส่งเสริมตัวเอง ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงคนหรือสิ่งที่เป็นธาตุไม้เพื่อไม่ให้เกิดการทำลายเป็นต้น