ทุกข์จากการทำงาน ทำงานแล้วยังจน เครียด ชีวิตไม่ก้าวหน้า โดยอาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช

            หลายคนคงเคยตั้งคำถามว่าทำไมทำงานแล้วทุกข์... แม้จะมีรายได้เข้ามามากพอแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังจน!!! ก่อเกิดเป็นความเครียด!!! สุดท้ายแล้วก็พบกับความจริงที่ว่าชีวิตยังคงไม่ก้าวหน้าไปไหน...


ทำงานแล้วทุกข์

            สำหรับใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ลองดูข้อมูลนี้แล้วคิดทบทวนว่าตัวเองนั้นเข้าเงื่อนไขที่ยกมาหรือไม่ ถ้าใช่ก็หาทางปรับปรุงแก้ไขเสีย แล้วคำว่าทุกข์จากการทำงานจะไม่มีอีกต่อไป


ทำงานที่ไม่ได้รัก

ทำงานไม่ตรงกับความสามารถ

ทำงานโดยไม่มีจุดหมาย

ทำงานได้เงินน้อยเกินไป

ทำงานแล้วเข้ากับคนอื่นไม่ได้

ทำงานแล้วไม่พัฒนา

ทำงานเพื่อเงินไปวันๆ

ทำงานมากจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว

ทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน

ทำงานแล้วมีแต่ความเครียด

ทำงานแล้วไม่สนุก

ทำงานแล้วไม่เกิดความภูมิใจ