เกิดมาเพื่ออะไร อะไรคือสิ่งที่ชีวิตต้องการ

            ประสบการณ์ในการดูดวงและการเป็นที่ปรึกษาชีวิตให้ผู้คนมากมาย ผมพบว่าหลายคนยังไม่เคยคิดในเรื่องความสุขที่แท้จริงในชีวิตเลย สิ่งสำคัญจริงๆที่ต้องการคือเรื่องใกล้ตัวแต่อาจจะหลงลืมไป


ความสุขในชีวิต

            ความสุขในครอบครัว... ความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่... บางคนใช้จ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่หรูหราไกลตัวและคิดว่านั่นคือ ‘ความสุข’ ทำให้มัวแต่โฟกัสไปกับการหาเงินจนจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยมีความสุขอย่างไร
            หลายคนทำงานหนักจนหลงลืมทบทวนตัวเอง ในหัวมีแต่เรื่องการทำงานหาเงิน จริงอยู่ว่า ‘เงิน’ เป็นปัจจัยที่มีความจำเป็น แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในหลัก ‘มัชฌิมาปฏิปทา’ อยู่ในหลักความพอดี พอเพียง
            บางคนมีมากมายแต่กลับคิดว่าตัวเองยัง ‘จน’ หลงลืมความสุข ถูกงานกลืนกินจนเป็นทุกข์ หาความสุขในชีวิตไม่เจอ... ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและอะไรคือความสุขที่แท้จริง