15-51 เลขแห่งสติปัญญาและการสนับสนุนส่งเสริม

ลำดับคู่ตัวเลข 15 - 51 "เลขคู่มิตรแห่งความสำเร็จ" เลข 1 คือ ดาวอาทิตย์ (ธาตุไฟ) สื่อถึง "ความทรงพลัง" เลข 5 คือ ดาวพฤหัสบดี (ธาตุดิน) สื่อถึง "สติปัญญา" เมื่อรวมเลข 15 - 51 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นคู่มิตรใหญ่ที่ทรงพลัง สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ


คู่ตัวเลข 15 - 51

อิทธิพลของคู่ตัวเลข 15 - 51 คือ สติปัญญาและการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ เหมาะมากสำหรับสายวิชาการ นักบริหารและผู้ที่ต้องการมีชื่อเสียง (ออกแนวทะเยอทะยาน) แต่มักจะใจอ่อนและทำคุณคนไม่ขึ้น บางครั้งก็ได้ดิบได้ดีเกินไปจนคนอิจฉาริษยา