68-86 เลขแห่งความลุ่มหลงในความรักและการเงิน

ลำดับคู่ตัวเลข 68-86 ในทางโหราศาสตร์มองว่าเป็นเลขแห่งความลุ่มหลง เลข 6 คือ "ดาวศุกร์" (ธาตุน้ำ) สื่อถึง "ความรักและการเงิน" เลข 8 คือ "ดาวราหู" (ธาตุลม) สื่อถึง "ความลุ่มหลงมัวเมา" เมื่อรวมเลข 68-86 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นความลุ่มหลงในความรักและการเงิน


ความหมายของเลข 68-86

อิทธิพลของเลข 68-86 ส่งผลให้กลายเป็นสายเปย์ หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่อยู่ ใช้จ่ายเงินเกินตัวจนเป็นหนี้เป็นสิน ความรักไม่ดี มีปัญหามือที่สามเข้ามา เกิดความลุ่มหลง แต่เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจสีเทาๆ

สำหรับในทางความเชื่อของชาวจีนนั้นมองว่าคู่ตัวเลข 68-86 เป็นเลขมงคลในอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเมื่อรวมเข้ากับเลข 1 กลายเป็น 168 ซึ่งเป็นกลุ่มเลขมังกรจีนขนานแท้ที่ช่วยกระตุ้นโชคลาภและการเงินให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย