58-85 เลขดีมีแต่ได้ เลขร้ายมีแต่เสีย

ในวิชามหาสัตตเลข เลข "58-85" จัดว่าเป็นคู่เลขย้อนแย้งจากอิทธิพลของดาวแห่งสติปัญญารวมกับดาวแห่งความฉลาดเจ้าเล่ห์ โดยเลข "5" ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนดาวพฤหัสบดี (ธาตุดิน) ส่วนเลข "8" ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนดาวราหู (ธาตุลม)


ความหมายของเลข 58-85

เมื่อเลข "5" และ "8" มาอยู่ร่วมกันจึงเปรียบเสมือนการสะท้อนคุณค่าของคุณธรรมและอธรรมในหนึ่งเดียว เรียกได้ว่า "เลขดีมีแต่ได้ เลขร้ายมีแต่เสีย" ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้และจำเป็นจะต้องพิจารณาเลือกใช้อย่างรอบคอบ

อิทธิพลของเลข 58-85 ส่งผลให้มีไหวพริบปฏิภาณ ทะเยอทะยาน สติปัญญาดี รักการเรียนรู้ โดดเด่นด้านวาจาที่หนักแน่นทรงพลังเหมือนสะกดผู้ฟังเอาไว้ให้เชื่อทุกคำที่พูด (ต่างจากการใช้วาทศิลป์โน้มน้าวให้เชื่อ)

แต่ความเจ้าเล่ห์ที่แฝงอยู่ในตัวทำให้กลายเป็นประเภทฉลาดแกมโกง เอาตัวรอดเก่ง ฉกฉวยผลประโยชน์จากสิ่งรอบตัว อารมณ์ไม่มั่นคง ต้องระมัดระวังการลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุจนเข้าตำรา "เห็นกงจักรเป็นดอกบัว"

สรุปว่าเลข 58-85 มีทั้งคุณและโทษ ดังนั้นผู้ที่ใช้เลขคู่นี้จะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ให้หลงเดินทางผิด ขณะเดียวกันหากเจอคนอื่นที่ใช้เลขคู่นี้พึงระลึกไว้ว่าต้องไม่หลงเชื่อการแสดงออกที่อาจจะแฝงไปด้วยกลอุบายง่ายๆ