จัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานง่ายๆ

การตั้งโต๊ะทำงานผิดทิศผิดทางนอกจากจะไม่เป็นการส่งเสริมแล้วยังเป็นการบั่นทอนและทำลายพลังให้ถดถอยลง ส่งผลให้ไม่เจริญก้าวหน้า ไม่ประสบความสำเร็จและส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อตัวผู้นั่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราไปดูวิธีการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเบื้องต้นกันดีกว่าครับ


ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ตรงแนวประตู
• โต๊ะทำงานไม่ควรตั้งอยู่ตรงกับแนวประตูเพราะทุกครั้งที่มีการเปิดปิดประตูจะมีพลังงานไหลผ่านเข้าไปปะทะตรงๆ ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน ขาดความมั่นคง เสียสุขภาพด้วย ผู้ที่เปิดประตูเข้าไปจะมองเห็นโต๊ะทำงานได้ทันทีจนกลายเป็นสภาวะที่ผู้นั่งเสียเปรียบ


ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

โต๊ะทำงานไม่ควรอยู่ติดเสาหรือใต้คาน
• เสาและคานทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักโครงสร้างอาคาร ในทางฮวงจุ้ยถือว่าการตั้งโต๊ะทำงานติดเสาหรืออยู่ใต้คานจะทำให้ถูกกดทับพลังความสำเร็จ ไม่เจริญก้าวหน้า ในทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเสาและคานเป็นส่วนที่มีโลหะอยู่ซึ่งจะส่งคลื่นแม่เหล็กไปรบกวนการทำงานของสมอง


ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

อย่าหันโต๊ะเข้ามุมอับ
• โต๊ะทำงานไม่ควรหันหน้าเข้าหาผนังกำแพงหรือมุมอับทึบเพราะจะทำให้รู้สึกอึดอัด สมองไม่ปลอดโปร่ง มองไปทางไหนก็เห็นแต่ทางตัน เชื่อว่าจะทำให้เกิดความอับโชค ขาดแนวคิดจินตนาการใหม่ๆในการสร้างสรรค์งาน ปรับเปลี่ยนให้โต๊ะทำงานหันไปทางที่มีวิวสวยๆจะดีกว่า


ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

ด้านหลังต้องมั่นคง
• ด้านหลังโต๊ะทำงานควรเป็นผนังกำแพงหรือพื้นที่ทึบตันเพื่อให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง (แต่ต้องไม่ใช่ผนังห้องน้ำ) เว้นระยะให้เลื่อนเก้าอี้เข้าออกได้สะดวกและควรเปิดพื้นที่ซ้ายขวาให้เดินเข้าไปนั่งได้จากทั้งสองด้าน ไม่ควรให้ด้านข้างโต๊ะทำงานชิดผนังจนปิดทางเข้าออก


ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

ตำแหน่งมังกรและเสือ
• ตำแหน่งมังกรของโต๊ะทำงานด้านซ้ายมือเป็นตำแหน่งที่ต้องเคลื่อนไหว ให้วางสิ่งที่ต้องใช้บ่อยๆหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว เช่น คอมพิวเตอร์ ส่วนตำแหน่งเสือด้านขวามือจะตรงข้ามกัน ให้วางสิ่งที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวน้อย เช่น รูปภาพ ดอกไม้ประดับ รูปปั้น


ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

รูปแบบของโต๊ะทำงาน
• โต๊ะทำงานที่ดีควรจะมีพื้นเรียบและทึบ แสดงถึงความมั่นคงแข็งแรง (โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร) พื้นโต๊ะไม่ควรโปร่งใสจนมองเห็นด้านล่าง ส่วนขนาดของโต๊ะทำงานที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานที่ทำโดยจะต้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป (ประเมินด้วยสายตาได้เลย)

แต่ละข้อที่นำเสนอเบื้องต้นนี้เป็นวิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานแบบง่ายๆ แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การจัดฮวงจุ้ยคือเรื่องการจัดระเบียบสิ่งของบนโต๊ะทำงานให้เข้าที่เข้าทาง อย่าปล่อยให้รก สกปรกหรือมีสิ่งของกระจัดกระจาย เพราะโต๊ะทำงานก็เป็นเครื่องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และตัวตนได้เช่นกัน