ปลูกต้นไม้มีหนามในบ้าน เหมือนการทิ่มแทงตัวเอง

ต้นไม้ที่มี "หนาม" มักไม่ได้รับความนิยมให้ปลูกอยู่ในบ้าน (ในเขตรั้วบ้าน) เนื่องด้วยมีความเชื่อมาตั้งแต่โบร่ำโบราณว่าหนามอันแหลมคมเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการ "ทิ่มแทง" ส่งผลให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้ง เกิดความวุ่นวายสารพัด ความรักมีปัญหาจนอาจถึงขั้นต้องเลิกรากันไป


ปลูกต้นไม้มีหนามในบ้าน

มองในด้านกายภาพนั้นหนามแหลมคมที่ยื่นออกมาจากส่วนต่างๆของต้นไม้อาจจะไปเกี่ยวหรือขีดข่วนจนสร้างบาดแผล กลายเป็นอาวุธที่คอยทิ่มแทงเจ้าของบ้านเสียเอง ดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง แต่ถ้าอยากจะปลูกเพราะความชื่นชอบก็แนะนำให้ปลูกไว้นอกเขตรั้วบ้านแทน