เบอร์มงคลไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นศาสตร์ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ

ต้องยอมรับเลยว่าในรอบเกือบ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ความเชื่อเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์มือถือในกลุ่มที่เรียกว่า "เบอร์สวย" หรือ "เบอร์มงคล" กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมชมเชื่ออย่างมาก


เบอร์มงคลไม่ใช่เรื่องใหม่

ยิ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผ่านการการันตีคุณภาพจาก "นักวิเคราะห์เบอร์" ยิ่งทำให้เบอร์โทรศัพท์มือถือมีราคาแพงขึ้น!!!

"เบอร์มงคล" อาจดูเหมือนศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งมีการค้นพบ แต่ความจริงนั้นศาสตร์ที่ใช้ในการ "วิเคราะห์" หรือ "พยากรณ์" มีพื้นฐานมาจาก "มหาสัตตเลข" ซึ่งเป็นศาสตร์เลขพยากรณ์ขั้นสูงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ (จินตนาการภาพโหรเขียนตัวเลขบนกระดานชนวน)

เพียงแต่มีการนำเอาความหมายบางส่วนมาใช้เพื่อเก็บสถิติ วิเคราะห์และร้อยเรียงเป็นชุดตัวเลขขึ้นมา อาจเรียกว่าเป็นเศษเสี้ยวของวิชาโหราศาสตร์ก็คงไม่ผิดเพี้ยนนัก

สำหรับหมอดู (นักโหราศาสตร์) ที่เชี่ยวชาญการใช้ "มหาสัตตเลข" สามารถพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์ให้มีความสอดคล้องกับดวงชะตาได้อย่างเหมาะสมโดยการใช้ศาสตร์ขั้นสูง

ในขณะที่นักวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ส่วนใหญ่จะใช้เพียงการนำความหมายของคู่ตัวเลขมาวิเคราะห์และร้อยเรียงจนครบตามจำนวน

การเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อให้มี "ความมงคล" อย่างแท้จริงนั้นจะต้องไม่ดูเพียงแค่ความหมายของเบอร์โทรศัพท์ แต่จะต้องเลือกให้มีความเหมาะสมกับดวงชะตาของผู้ใช้ร่วมด้วย

ดังนั้นการตรวจดวงชะตาโดยผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

เบอร์โทรศัพท์มือถือเดียวกัน แต่หากดวงของผู้ใช้ต่างกันย่อมให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน หมอดูผู้ที่ใช้ศาสตร์ตัวเลขทุกคนสามารถวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มือถือได้

แต่ไม่ใช่ว่านักวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มือถือทุกคนจะสามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้ ดังนั้นคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือให้สมกับการเป็นเบอร์มงคล...