ความหมายของเลข 38-83 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

นักวิเคราะห์เบอร์ส่วนใหญ่จัดเลข 38-83 ให้อยู่ใน "โซนสีแดง" หรือ "เลขอันตราย" ที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 3 คือ "ดาวอังคาร" (ธาตุลม) และเลข 8 คือ "ดาวราหู" (ธาตุลม) เมื่อลมกับลมมาประสานกันจึงก่อให้เกิดความรุนแรงเป็นเท่าทวี


ความหมายของเลข 38-83 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของการมีเลข 38-83 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะส่งผลให้ผู้ใช้กลายเป็นคนอารมณ์รุนแรง กล้าได้กล้าเสีย ลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุรอบตัว เกิดความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท ชีวิตอยู่นิ่งไม่ได้ ใช้จ่ายเงินแบบไม่บันยะบันยัง ดูแล้วอันตรายจริงๆ ยิ่งเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นทุนเดิมยิ่งต้องหลีกเลี่ยงเลขคู่นี้

ทว่าในทางโหราศาสตร์จริงๆยังไม่ถือว่าเลข 38-83 เป็นเลขอันตรายเสียทีเดียว คุณสมบัติเด่นของเลขคู่นี้มีอยู่ไม่น้อย เช่น ความกล้า ความใจสู้ คิดเร็วทำเร็ว มั่นใจในตัวเอง ไหวพริบปฏิภาณ กล้าคิดกล้าทำ วางแผนเก่ง ทำอะไรมีชั้นเชิง การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการทำธุรกิจสีเทา

แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้อย่างเหมาะสม

ไม่ต้องมองหาตัวอย่างที่ไหนไกลครับ ดูเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผมที่หมายเลข "061-8382888" แม้ว่าจะมีเลข 38-83 อยู่ด้วยกันถึง 2 คู่ แต่เลขนี้กลับส่งผลในด้านบวกต่อหน้าที่การงานของผมอย่างชัดเจนนั่นเพราะการเลือกเอาข้อดีของเลขคู่นี้มาใช้ ขณะเดียวกันก็มีวิธีรับมือข้อเสียทางอารมณ์ของเลขคู่นี้เอาไว้ครับ