ความหมายของเลข 0 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ศาสตร์)

เมื่อรู้แล้วว่าเลข 0 จัดอยู่ในโซน "สีแดง" ไม่ว่าจะจับคู่กับเลขใดๆก็ตาม ดังนั้นจึงถือว่าเลวร้ายและควรหลีกเลี่ยงไม่ให้มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ และเมื่อนำมาตั้งศาสตร์ก็ยังถือว่าเลข 0 มีอิทธิพลในการสะท้อนพลังด้านลบ นำมาซึ่งความเสียหายโดยเฉพาะหากเลข 0 ปรากฏอยู่ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


ความหมายของเลข 0 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 0 (ศาสตร์)
• เพื่อน - มีเพื่อนไม่ดี โดนเพื่อนเอารัดเอาเปรียบ
• ครอบครัว - ครอบครัวแตกแยก ไม่มีความสุข
• ความรัก - รักสามเส้า การนอกใจ คนรักเอาเปรียบ
• การงาน - เหนื่อยยาก งานไม่ดี ไม่ตรงกับความต้องการ
• การเงิน - ติดขัด หนี้สินล้นพ้นตัว หาได้ไม่พอใช้
• สุขภาพ - สุขภาพไม่ดี เสี่ยงโรคร้าย อุบัติเหตุ ป่วยแบบไม่มีสาเหตุ

ดังนั้นสำหรับเบอร์โทรศัพท์มือถือของใครที่มีเลข 0 อยู่ใน 7 ตำแหน่งสุดท้าย (XXX-0000000) ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เปลี่ยน อย่าเก็บเอาไว้เลย แต่การจะเปลี่ยนแนะนำว่าควรศึกษาหรือปรึกษาจากผู้รู้จริงเสียก่อนเพื่อให้ได้เบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ที่ไฉไลและปังสุดๆครับ