ความหมายของเลข 07-70 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 07-70 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 0 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวมฤตยู" หรือ "ดาวยูเรนัส" (ไม่มีธาตุ) และเลข 7 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) หมายถึง ความอดทนอดกลั้น สภาวะของการต้องยอมก้มหน้าก้มตาอย่างไร้จุดหมาย


ความหมายของเลข 07-70 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 07-70 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนคิดมาก รอบคอบมากเกินไปจนกลายเป็นการมองโลกในแง่ร้าย คับแค้นใจ คิดลบ จิตตก อมทุกข์ ปัญหาสารพันรุมเร้า มีอุปสรรคเข้ามาทดสอบตลอดจนกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมาย ระวังการเกิดโรคร้ายที่เกิดจากความเครียด