ความหมายของเลข 15-51 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 15-51 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ได้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ ตามตำราเรียก "เลขคู่มิตร" โดยเลข 1 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอาทิตย์" (ธาตุไฟ) และเลข 5 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) หมายถึง สติปัญญา การเกื้อหนุนส่งเสริมและความสำเร็จ


ความหมายของเลข 15-51 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 15-51 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนสติปัญญาดี มีหน้ามีตาในสังคม บริหารงานเก่ง ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ยึดถือคุณธรรม จิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่น เหมาะมากสำหรับงานด้านบริหารและผู้ที่ต้องการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก (ออกแนวทะเยอทะยาน)

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 15-51 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 2 หรือ 8 (0x2-xxx-xxxx, 0x8-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)