ความหมายของเลข 16-61 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 16-61 จัดอยู่ในกลุ่มปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากจากนักวิเคราะห์เบอร์ โดยเลข 1 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอาทิตย์" (ธาตุไฟ) และเลข 6 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวศุกร์" (ธาตุน้ำ) หมายถึง การเงิน ชื่อเสียงและอำนาจวาสนา


ความหมายของเลข 16-61 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 16-61 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นนักคิด นักวางแผน หาเงินเก่งขั้นเทพ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสินทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้า ระวังตัวตลอดเวลา ก่อนลงมือทำอะไรมักจะไตร่ตรองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมั่นใจว่าคุ้มค่า (ปลอดภัยไว้ก่อน) วางเป้าหมายอนาคตชัดเจน

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 16-61 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 1 หรือ 2 (0x1-xxx-xxxx, 0x2-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)