ความหมายของเลข 17-71 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 17-71 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 1 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอาทิตย์" (ธาตุไฟ) และเลข 7 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) หมายถึง ความมีทิฐิ ความขยันขันแข็ง ความกล้า ความเป็นผู้นำและชื่อเสียงเกียรติยศ


ความหมายของเลข 17-71 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 17-71 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนไฟแรง ตรงไปตรงมา กล้าคิดกล้าทำ มุมานะพยายาม พร้อมที่จะเข้าปะทะ แต่มักจะหัวร้อน อารมณ์รุนแรง เครียด คิดมาก วิตกกังวล ไม่ฟังใคร เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากความใจร้อน