ความหมายของเลข 24-42 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 24-42 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้และดี ตามตำราเรียกว่า "เลขคู่มิตร" โดยเลข 2 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวจันทร์" (ธาตุดินอ่อน) และเลข 4 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพุธ" (ธาตุน้ำ) หมายถึง "มนุษยสัมพันธ์" ตำราเรียกว่า "เลขคู่มิตร" ที่ควรมีประดับเอาไว้ใช้


ความหมายของเลข 24-42 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 24-42 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีเมตตามหานิยมในลักษณะความรักใคร่เอ็นดู อ่อนโยนน่ารัก เฉลียวฉลาด วาทศิลป์ดีเลิศ ได้รับความรักความเมตตา มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบเข้าสังคม เพื่อนฝูงรักใคร่ พูดจาโน้มน้าวจูงใจให้คนเชื่อง่าย ปรับตัวเก่ง ไหลลื่นไปตามสถานการณ์ได้อย่างลงตัว

เลข 24-42 จัดเป็นเลขที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์ซึ่งขาดไม่ได้ในการส่งเสริมงานค้างานขายและงานเจรจาให้ประสบความสำเร็จ ช่วยกระตุ้นและดึงดูดทรัพย์เหมือนเปลี่ยนคำพูดให้เป็นเงินเป็นทองได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาด้วยว่าเลข 24-42 จะต้องไม่ตกอยู่ในตำแหน่ง "กาลกิณี" ของเบอร์โทรศัพท์มือถือ

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 24-42 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 3 หรือ 7 (0x3-xxx-xxxx, 0x7-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)