ความหมายของเลข 26-62 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 26-62 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ โดยเลข 2 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวจันทร์" (ธาตุดินอ่อน) และเลข 6 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวศุกร์" (ธาตุน้ำ) หมายถึง ความสุข ความสำเริงสำราญ ความสะดวกสบายและความมีเสน่ห์อ่อนโยนชวนหลงใหล


ความหมายของเลข 26-62 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 26-62 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีเสน่ห์ อ่อนหวานน่ารัก ผู้คนรักใคร่ ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดู มีพรสวรรค์ในการหาเงิน เปลี่ยนคำพูดเป็นเงินเป็นทองเข้าขั้นวาจาเรียกทรัพย์ มีโชคอยู่บ่อยๆ โน้มน้าวคนด้วยคำพูด ความรักสดใส บริหารงานดี มักได้รับโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เสมอ

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 26-62 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 1 หรือ 3 (0x1-xxx-xxxx, 0x3-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)