ความหมายของเลข 45-54 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 45-54 จัดอยู่ในกลุ่มเลขมงคล "โซนสีเขียว" นับเป็นเลขที่ดีหากมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 4 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพุธ" (ธาตุน้ำ) และเลข 5 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) หมายถึง "ไหวพริบและสติปัญญา" เมื่อนำ 4+5 ยังมีค่าเท่ากับ 9 จึงหมายรวมถึงการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วย


ความหมายของเลข 45-54 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 45-54 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม ฉลาดรู้เท่าทันคน เรียนรู้ได้เร็ว บริหารงานเก่ง ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ลางสังหรณ์แม่นยำ ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ดังนั้นเลข 45-54 จึงได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะการปิดท้ายเบอร์โทรศัพท์ด้วย 4545 (0xx-xxx4545) และ 5454 (0xx-xxx5454)

แม้ว่าเลข 45-54 จะดูสวยงามและมีความหมายที่ดีตามตำรานักวิเคราะห์เบอร์ แต่การนำมาใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องพิจารณาตามหลักโหราศาสตร์ด้วยว่าเลข 45-54 ต้องไม่ตกอยู่ในตำแหน่ง "กาลกิณี" ของเบอร์โทรศัพท์มือถือเพราะจะทำให้กลายเป็นเบอร์โทรศัพท์อัปมงคลทันที

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 45-54 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 7 หรือ 8 (0x7-xxx-xxxx, 0x8-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)