ความหมายของเลข 49-94 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 49-94 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ โดยเลข 4 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพุธ" (ธาตุน้ำ) และเลข 9 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเกตุ" หรือ "ดาวเนปจูน" (ไม่มีธาตุ) หมายถึง สติปัญญา วาทศิลป์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์


ความหมายของเลข 49-94 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 49-94 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนฉลาดรอบรู้ สมองปราดเปรื่อง มีไหวพริบปฏิภาณ วาทศิลป์ดี คิดเร็วทำเร็ว ทันสถานการณ์อยู่เสมอ นำหน้าคู่แข่ง โน้มน้าวคนเก่ง ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษา ลางสังหรณ์แม่นยำ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 49-94 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 7 (0x7-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)