ความหมายของเลข 58-85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 58-85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจัดอยู่ในกลุ่มตัวเลขที่ต้องพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมครับ เลข 5 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) และเลข 8 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวราหู" (ธาตุลม) หมายถึง การมีทั้งความฉลาดในด้านวิชาการและความฉลาดรู้เท่าทันคน


ความหมายของเลข 58-85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 58-85 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลในเรื่องไหวพริบปฏิภาณ เล่ห์เหลี่ยม ชั้นเชิง กลายเป็นคน "ฉลาดแกมโกง" เหมือนการมีความชั่วและความดีอยู่ในคนๆเดียว ระวังหลงเดินทางผิด ลุ่มหลงมัวเมา ดังนั้นผู้ที่ใช้เลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องมีความหนักแน่นในคุณธรรมครับ