ความหมายของเลข 59-95 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 59-95 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ โดยเลข 5 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) และเลข 9 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเกตุ" หรือ "ดาวเนปจูน" (ไม่มีธาตุ) หมายถึง ความสำเร็จ ความยุติธรรม ความเชื่อถือศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์


ความหมายของเลข 59-95 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 59-95 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณ รักความยุติธรรม ลางสังหรณ์แม่นยำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง จิตใจเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก (บางรายออกสายบุญ) มีโชคแบบไม่คาดฝัน อาจมีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติต่างภาษา เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

แม้ว่าเลข 59-95 จะมีความหมายที่ดีเข้าขั้น "เลขมหามงคล" (ใกล้เคียงกับเลข 99) แต่การจะหยิบยกมาใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดตาม "มหาสัตตเลข" ด้วยว่าเลข 5 ไม่ตกอยู่ในตำแหน่ง "กาลกิณี" ของเบอร์โทรศัพท์มือถือ ส่วนเลข 9 ไม่ถือเป็น "กาลกิณี" ของเลขใดๆ

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 59-95 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 8 (0x8-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)