ความหมายของเลข 69-96 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 69-96 แม้นักวิเคราะห์เบอร์ส่วนใหญ่จะจัดให้อยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ แต่กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก โดยเลข 6 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวศุกร์" (ธาตุน้ำ) และเลข 9 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเกตุ" หรือ "ดาวเนปจูน" (ไม่มีธาตุ) หมายถึง "ความสุขสมบูรณ์"


ความหมายของเลข 69-96 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 69-96 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนรสนิยมดี มีเสน่ห์ดึงดูด คนนิยมชมชอบ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ โดดเด่นมีชื่อเสียง ความคิดสร้างสรรค์ เงินทองไหลเข้าไม่ขาด มีกินมีใช้ตลอด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาชีพที่ต้องใช้จินตนาการสูงๆล้ำๆหรือสิ่งสวยๆงามๆ (แต่อาจจะมีโลกส่วนตัวสูงไปบ้าง)

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 69-96 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 1 (0x6-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)