ความหมายของเลข 99 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 99 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย (มาก) "โซนสีเขียวเข้ม" ที่มีได้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ (หากมีอยู่ใน 2 ตำแหน่งสุดท้ายจะยิ่งดีและสวยด้วย) โดยเลข 9 เป็นสัญลักษณ์แทน "ดาวเกตุ" หรือ "ดาวเนปจูน" (ไม่มีธาตุ) หมายถึง จิตวิญญาณ การถือศีลภาวนา ความเชื่อถือศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์


ความหมายของเลข 99 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 9 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีสติปัญญา ความคิดแปลกใหม่ ยึดมั่นใจคุณงามความดี โลกส่วนตัวสูง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ลางสังหรณ์แม่น เชื่อถือศรัทธาในบางสิ่งบางอย่าง การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือเทคโนโลยี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

เลข 9 ไม่อยู่ในตำแหน่งทักษา ดังนั้นเลข 99 จึงไม่ตกอยู่ในตำแหน่ง "กาลกิณี" ของเบอร์โทรศัพท์มือถือ แต่หากเลข 9 อยู่ในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือ (0x9-xxxxxxx) ให้พิจารณาใช้ค่าเดียวกับเลข 5 ในการพยากรณ์

หมายความว่า "หากตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นเลข 9 ตำแหน่งที่เหลือด้านหลังห้ามมีเลข "7" เพราะเลข 7 เป็นเลขกาลกิณีของเลข 9 (5) ที่ห้ามมีในเบอร์โทรศัพท์มือถือเด็ดขาด!!! (เรื่องนี้นักวิเคราะห์เบอร์ไม่รู้)