ฮวงจุ้ยหน้าต่าง ช่องทางรับกระแสพลัง

ในทางกายภาพหน้าต่างอาจจะเป็นเหมือนดวงตา แต่หน้าที่ของหน้าต่างคือการเป็นช่องทางรับกระแสพลังจากภายนอกเข้ามาเพื่อหล่อเลี้ยงและถ่ายเทออกไปซึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนอากาศ "เอาของเก่าออกไป เอาของใหม่เข้ามา" การออกแบบหน้าต่างให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้


ฮวงจุ้ยหน้าต่าง
ภาพ: Homedit

ฮวงจุ้ยหน้าต่าง
• จำนวนหน้าต่างในบ้านควรมีอย่างเหมาะสมเพียงพอให้อากาศถ่ายเทได้อย่างทั่วถึง (ทุกห้องต้องมีหน้าต่าง) แต่ไม่ใช่ว่ามีเยอะมากๆแล้วจะดีเพราะอาจจะทำให้เสียความเป็นส่วนตัว ในกรณีของห้องน้ำซึ่งอาจไม่สะดวกหากจะมีหน้าต่างก็ใช้ช่องระบายอากาศแทนกันได้โดยติดพัดลมดูดอากาศเป็นตัวช่วย

• หน้าต่างทุกบานในบ้านจะต้องใช้งานได้จริง หน้าต่างที่ปิดเอาไว้ตลอดเวลาจะมีสถานะเทียบเท่ากำแพงหรือผนังทั่วไปซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นและกลายเป็นจุดอับของบ้าน ดังนั้นแม้จะไม่ได้เปิดทุกวันแต่ก็ควรจะเปิดเพื่อรับกระแสพลังจากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนบ้าง

ส่วนปัจจัยร่วมนอกเหนือจากตัวหน้าต่างเองที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการจัดวางตำแหน่งสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ไม่วางเตียงนอนชิดติดหน้าต่างเพราะจะทำให้ลมโกรก ไม่หันด้านหลังโต๊ะทำงานเข้าหาหน้าต่างเพราะจะทำให้รู้สึกไม่มั่นคง ไม่ให้มีกิ่งไม้หรือสิ่งของจากภายนอกยื่นเข้าหาหน้าต่างเพราะอาจเป็นช่องทางให้สัตว์เลื้อยคลานใช้เพื่อเข้ามาในบ้าน เป็นต้น