ห้ามกวาดเศษผงออกหน้าบ้าน

เชื่อว่าการกวาดเศษผงออกมาทางหน้าบ้านเหมือนการกวาดโชคกวาดลาภออกไปทำให้เกิดความขัดสน ธุรกิจไม่ราบลื่น คนโบร่ำโบราณจึงห้ามและสอนให้กวาดจากด้านหน้าเข้ามาด้านใน เหมือนการกวาดเอาโชคลาภและความมงคลเข้ามาไว้ภายในบ้าน แต่ "ขยะ" ก็คือ "ขยะ" วันยังค่ำ


ห้ามกวาดเศษผงออกหน้าบ้าน
ภาพ: Home Startosphere

การกวาดบ้านโดยกวาดจากด้านหน้าเข้าไปด้านในนั้นถือว่าถูกต้องแล้ว เนื่องจากด้านหน้าบ้านคือจุดที่ลมพัดเข้ามาในตัวบ้าน การกวาดเศษผงออกไปทางด้านหน้าจึงทำให้เกิดการฟุ้งกระจายและสกปรกยกใหญ่ การกวาดจากด้านหน้าเข้ามาด้านในจึงเป็นการกวาดตามลม ลดการฟุ้งกระจายและยังช่วยให้เศษผงพัดไปได้ง่าย

ประการต่อมาคือ หน้าบ้านเป็นจุดรองรับสายตาแรกๆของผู้ที่ผ่านไปผ่านมา การกวาดเศษผงออกมาหน้าบ้านเปรียบเหมือนการนำสิ่งที่ไม่เจริญสายตามาแสดงให้คนอื่นเห็น แทนที่จะเอาของดีๆมาโชว์แต่กลับกลายเป็นเศษขยะให้คนอื่นเห็นว่าบ้านนี้สกปรกขนาดไหน (เหมือนประจานตัวเอง)

สุดท้ายคือความเชื่อเรื่อง "ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน" โดยสมัยก่อนยังไม่มีไฟส่องสว่างชัดเจนเหมือนปัจจุบัน การกวาดบ้านตอนกลางคืนจึงทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงและอาจเหยียบเศษขยะทำให้บาดเจ็บ รวมทั้งอาจมีสัตว์เลื้อยคลานหลบซ่อนอยู่ในจุดที่แสงสว่างส่องไม่ถึงซึ่งอาจทำอันตรายได้จนกลายเป็นที่มาของการห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน