ฮวงจุ้ยประตูบ้าน (ประตูหลัก)

ตำแหน่งของประตูบ้านในทางฮวงจุ้ย (รวมทั้งตัวบ้าน) ไม่ควรอยู่ตรงกับประตูรั้วเพราะจะทำให้สูญเสียความเป็นส่วนตัว เส้นทางที่ให้รถขับเข้าไปจอดในบ้านก็เช่นกัน ไม่ควรพุ่งเข้าหาตัวบ้านเพราะจะกลายเป็นจุดรับแรงปะทะ พลังงานที่มาพร้อมกับรถซึ่งเต็มไปด้วยมลภาวะจะพุ่งเข้าหาประตูบ้านโดยตรง


ฮวงจุ้ยประตูบ้าน
ภาพ: Country Living

ประตูเข้าบ้านควรเป็นประตูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ใหญ่โอเวอร์อลังการ แต่ใหญ่กว่าประตูบานอื่นหรืออย่างน้อยที่สุดคือขนาดเท่าประตูบานอื่นเพราะถือเป็นประตูหลัก เมื่อเปิดประตูเข้าไปด้านในแล้วควรมีพื้นที่ว่างพอสมควรเพื่อเป็นจุดรับพลังงานก่อนที่จะไปถึงส่วนอื่นๆของบ้าน

บ้านบางหลังมีประตูเล็กอยู่ด้านข้างและเลือกใช้เป็นช่องทางเข้าออกหลักโดยแทบจะไม่ได้ใช้ประตูใหญ่เลยซึ่งถือเป็นการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ประตูที่ไม่ได้ใช้งานก็ไม่ต่างไปจากกำแพง ประตูใหญ่ควรใช้เป็นช่องทางหลักในการเดินเข้าออก ส่วนประตูเล็กควรใช้เป็นทางรองเท่านั้น

รูปแบบประตูไม่มีข้อห้ามว่าจะต้องเป็นการผลักเข้าด้านใน ผลักออกด้านนอกหรือบานเลื่อน แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อาศัย ขอเพียงให้ประตูมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดกว้างพอให้คนเดินเข้าออกหรืออากาศถ่ายเทได้สะดวก ดูแลอย่าให้มีการชำรุดหรือเสียงฝืดๆเวลาเปิดปิด

เชื่อว่าประตูหลักที่เปิดโดยการผลักเข้าด้านในตัวบ้านจะทำให้มีโชคมีลาภ เหมือนบ้านคนจีนที่ใช้การผลักเข้าซึ่งไม่ถือว่าถูกหรือผิดซะทีเดียวเพราะในฤดูหนาวหิมะจะทับถมจนไม่สามารถผลักประตูออกด้านนอกได้จึงใช้การผลักหรือดึงเข้าด้านในเพื่อเปิดประตู สอดคล้องกับการเปิดรับอากาศเข้าทางหน้าบ้าน

ตำแหน่งประตูเข้าบ้านกับประตูหลังต้องไม่อยู่ตรงกัน (เหลื่อมนิดๆก็ไม่พอ) เพราะจะทำให้อากาศที่เข้ามาด้านในไม่เกิดการหมุนเวียน (เข้าตำราทางผีผ่าน) หากเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้ฉากที่มีความแข็งแรงหรือตู้มากั้นเพื่อสร้างเส้นทางให้อากาศหมุนเวียนแทนการปล่อยให้อากาศไหลออกตรงๆ