ฮวงจุ้ยทิศทางลมของที่อยู่อาศัย

ในทางฮวงจุ้ย "ลม" ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัย ต่อให้บ้านสวยหรูดูแพงแค่ไหนแต่หากสร้างขึ้นมาโดยไม่มีการวัดทิศทางสอดรับกับทิศทางของลมซึ่งเป็นพลังธรรมชาติย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้อยู่อาศัยจนต้องแก้ไขด้วยการใช้กระแสลมเทียมจากเครื่องปรับอากาศ


ฮวงจุ้ยทิศทางลม
ภาพ: Lulu Hypermarket

สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยหรือไม่ได้ศึกษาด้านภูมิศาสตร์มาก็ไม่ต้องกังวลใจ จำเอาไว้ว่าสภาพอากาศในเมืองไทยลมจะพัดไปทาง "ทิศเหนือ" และ "ทิศใต้" สลับกัน (แต่อาจจะไม่ตรงองศาเป๊ะๆ) สรุปคือ ในฤดูหนาวลมจะพัดจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ส่วนฤดูอื่นๆลมจะพัดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ

ดังนั้นลักษณะบ้านที่ดีจะต้องมีช่องรับลมเพื่อเอาไว้รับลมที่จะพัดมาจากทั้งสองทิศทาง อาจจะไม่ต้องรับเข้ามาตรงๆแต่ให้มีกระแสเข้ามาเพื่อหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ส่วนทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกของบ้านจะเป็นทิศที่เอาไว้รับแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและตอนเย็น

กรณีที่ไม่สามารถเลือกทิศทางของบ้านให้สอดคล้องกับทิศทางลมได้ก็สามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยการปรับแต่ง เช่น ปลูกต้นไม้เป็นแนวเพื่อสร้างเส้นทางให้ลมพัดเข้าบ้าน หรือ สร้างช่องระบายอากาศเพื่อรับและถ่ายลมออก (เมื่อมีทางให้เข้าก็จะต้องมีทางให้ออกอากาศจึงจะเกิดการหมุนเวียน)