ความหมายของเลข 444 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ในทางโหราศาสตร์ เลข 4 เป็นตัวแทนของ "ดาวพุธ" สื่อถึง "ความมีมนุษยสัมพันธ์" ดังนั้นเลข 444 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นชุดตัวเลข 0xx-444xxxx, 0xx-xx444xx หรือ 0xx-xxx-x444 จึงเปรียบเสมือนการทวีคูณพลังแห่งมนุษย์สัมพันธ์เข้าไป กลายเป็นสุดยอดนักเจรจาสยบทั่วทุกสารทิศ


ความหมายของเลข 444 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 444 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งเสริมในด้านวาทศิลป์ สติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณ การปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้อย่างแนบเนียน ใช้วาจาโน้มน้าวให้คนเชื่อถือ

เลข 444 จึงเหมาะสำหรับงานด้านการสื่อสาร เจรจา ประชาสัมพันธ์ บัญชี งานเขียน งานค้างานขาย นักการตลาด ฯลฯ

อยากเป็นพ่อค้าวาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จต้องไม่พลาดเลข 444 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

แต่สิ่งสำคัญจะต้องไม่มีเลข 7 อยู่ในตำแหน่งที่สาม (0x7-xxxxxxx) เพราะจะทำให้กลายเป็นเลขกาลกิณี และไม่ควรมีเลข 8 อยู่ในตำแหน่งที่สาม (0x8-xxxxxxx) เพราะจะทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อย…