ความหมายของเลข 666 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 6 ในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของ "ดาวศุกร์" เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสุขทางโลกนั่นคือ "ความรัก" และ "การเงิน" เมื่อรวมเลข 666 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นชุดตัวเลขแห่งศิลปะวิทยาการที่เต็มไปด้วยความสุนทรีย์ ความสุขสำราญและความอุดมสมบูรณ์


ความหมายของเลข 666 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

แม้ทางฝั่งตะวันตกอาจมองเลข 666 ว่าเป็น "เลขซาตาน" (ดูน่ากลัวจัง) แต่ในทางมหาสัตตเลข (เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน) ถือเป็นเลขแห่งการเหนี่ยวนำในด้านความรักและการเงิน ใกล้เคียงกับศาสตร์เลขจีนที่มองเลข 666 เป็น "เลขฮกลกซิ่ว" ส่งเสริมการเงิน สุขภาพและโชคลาภ

อิทธิพลของเลข 666 ส่งผลให้เป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูด จินตนาการกว้างไกล การหาเงินเป็นเรื่องง่ายเหมือนกระดิกนิ้ว ดังนั้นเลข 666 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความร่ำรวย หรูหรา มากด้วยทรัพย์สินเงินทอง กินหรูอยู่สบาย (สายธรรมะรักสงบอย่าได้แตะเชียว)