ห้องน้ำในห้องนอนบั่นทอนสุขภาพ

ห้องน้ำ คือ ส่วนที่ใช้กำจัดของเสีย (พลังลบ) ในทางฮวงจุ้ยจึงออกแบบห้องน้ำให้อยู่เป็นสัดเป็นส่วนในส่วนท้ายๆ แต่บ้านบางหลังที่ผู้อาศัยอาจจะรักความสะดวกจึงนิยมสร้างห้องน้ำเอาไว้ในห้องนอน หรือในกรณีที่มีพื้นที่จำกัดก็อาจจะวางตำแหน่งห้องน้ำอยู่ใกล้เตียงนอนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้อาศัยอย่างมาก


ห้องน้ำในห้องนอน
ภาพ: Cesar NYC Kitchens

ในทางจิตวิทยา เมื่อรู้ว่ามีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆร่างกายจะส่งสัญญาณว่าอยากเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้น เหมือนการที่เราสามารถกลั้นถ่ายเป็นชั่วโมงๆได้ แต่พอเห็นห้องน้ำปุ๊บก็แทบจะทนกลั้นต่ออีกไม่ไหว ดังนั้น "ไต" ซึ่งทำหน้าที่กรองของเสียจึงต้องทำงานหนักจนแทบไม่ได้พักและทรุดโทรมจนเสื่อมลง

ในด้านสุขอนามัย ความชื้นที่แผ่ออกมาจากห้องน้ำจะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง เชื้อโรคที่มองไม่เห็นซึ่งออกมาพร้อมกับความชื้นจะไปเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆ (โดยเฉพาะส่วนที่เป็นผ้า) หมักหมมกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคขนาดใหญ่ทำให้ร่างกายได้รับเชื้อโรคเข้าไปเต็มๆ (ยังไม่รวมเรื่องกลิ่น)

ดังนั้นถ้าเลือกได้ก็ไม่ควรมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอน แต่หากจำเป็นจริงๆเบื้องต้นให้แก้ไขด้วยการปิดประตูห้องน้ำให้สนิทตลอดเวลา ใช้พัดลมระบายอากาศไล่กลิ่นและความชื้นออกไปด้านนอก รวมทั้งอาจใช้ผ้าทำเป็นฉากกั้นเอาไว้หน้าห้องน้ำเพื่อดูดซับความชื้นเวลาที่เปิดประตูเข้าออก (ทำความสะอาดผ้าบ่อยๆด้วย)