ความหมายของเลข 222 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 2 ในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของ "ดาวจันทร์" (ดวงจันทร์) เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่ง "ความสวยงามและความอ่อนโยน" เมื่อรวมเลข 222 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นสุดยอดพลังแห่งสตรีราวกับราชินีผู้เป็นมารดาของแผ่นดินที่มีความเมตตาการุณย์


ความหมายของเลข 222 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 222 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้มีความละเอียดอ่อน กิริยาอ่อนช้อยงดงาม เข้ากับคนอื่นง่าย เอาอกเอาใจคนเก่ง ยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งมีเสน่ห์ดึงดูดราวกับพระจันทร์ที่ส่องแสงสว่างยามค่ำคืน หากเป็นผู้ชายจะทำให้มีความอ่อนโยน ไม่โผงผางหรือกระโชกโฮกฮาก

อยากประสบความสำเร็จในงานด้านการให้บริการ การสื่อสาร การเดินทาง งานต่างประเทศ รวมทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับผู้หญิง แนะนำให้ลองพิจารณาเลข 222 มาประดับเอาไว้ วางตำแหน่งให้เหมาะสม อิทธิพลของตัวเลขจะสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น