เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

เบอร์โทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลทั้งในด้าน "สนับสนุนส่งเสริม" และ "บั่นทอน" ดังนั้นหากท่านเป็นคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพลังของตัวเลขก็คงต้องเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ส่งผลในด้าน "สนับสนุนส่งเสริม" หรือที่เรียกติดปากว่า "เบอร์มงคล" นั่นเอง


เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

แต่ใช่ว่าทุกคนที่เปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไป สิ่งสำคัญมากกว่าการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือคือ "การเปลี่ยนความคิด" เปลี่ยนมุมมองด้วยการทำความเข้าใจชีวิต เข้าใจสภาวะความเป็นมาเป็นไปและเข้าใจการคงอยู่ของธรรมชาติ

"30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องฝ่าฟัน" ประโยคคลาสสิกในบทเพลง "ต้องสู้" ขับร้องโดยคุณเจินเจิน บุญสูงเนิน

เฉกเช่นเดียวกับอิทธิพลของเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือน "30 ลิขิตฟ้า" ในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ใช้ ส่วนอีก "70 ต้องฝ่าฟัน" คือ การนำเครื่องมือไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนครบ "100" นั่นจึงเท่ากับว่า "ประสบความสำเร็จ" อย่างแท้จริง...