ประตูซ้อนประตู ประตูเล็กในประตูใหญ่ ประตูลอดในประตูรั้ว

ประตูรั้วบ้านที่มีความกว้างและสูงเพียงพอจนสามารถสร้างช่องประตูเล็กๆเอาไว้ให้คนลอดผ่านในลักษณะของ "ประตูซ้อนประตู" หรือ "ประตูเล็กในประตูใหญ่" ในทางฮวงจุ้ยมองว่าเป็นลักษณะประตูที่ไม่ดี ช่องประตูเล็กดูคล้าย "ทางหมาลอด" จึงไม่เหมาะสำหรับให้คนใช้ผ่านเข้าออก


ประตูซ้อนประตู ประตูเล็กในประตูใหญ่ ประตูลอดในประตูรั้ว
ภาพ: GLASS RAILINGS

ในมุมความเชื่อมองว่าการเดินลอดช่องประตูทำให้ต้องน้อมตัวหรือก้มศีรษะซึ่งเป็นลักษณะของบ่าวไพร่ อีกนัยมองว่าการก้มหน้าเข้ามาในบ้านเป็นท่าทางการแสดงความเคารพแก่ผู้วายชนม์ ส่วนในทางกายภาพมองว่าการก้มๆเงยๆอาจทำให้เกิดปัญหาปวดหลังหรือปวดคอในระยะยาวได้

แต่สำหรับบ้าน (คนมีกะตังค์) ที่ต้องการประตูที่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ลักษณะ คือ มีทั้งประตูรถและประตูคน ก็ไม่ใช่ปัญหา โดยให้สร้างประตูแยกส่วนออกจากกันอย่างชัดเจนตามการใช้งาน (เหมือนภาพตัวอย่าง) ประตูรถส่วนประตูรถ ประตูคนส่วนประตูคน (ด้านข้าง) ไม่ให้มีการข้องเกี่ยวกันครับ