เปิดเสน่ห์ - ปิดสติ การร้อยเรียงเบอร์มงคลในอุดมคติ

"เปิดเสน่ห์ - ปิดสติ" คือ นิยามในการเลือกเบอร์มงคลทั่วไปจากการวิเคราะห์ลำดับคู่ตัวเลขในเจ็ดตัวสุดท้าย (XXX-123-4567) นั่นคือ การมีคู่เลขเสน่ห์อยู่ในตำแหน่งที่ 1-2 และปิดท้ายด้วยเลขสติในตำแหน่งที่ 6-7 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเบื้องต้น (เท่านั้น)


เบอร์มงคล เปิดเสน่ห์ - ปิดสติ

ในการพิจารณาเบอร์มงคลฉบับ "อ.โจ" จะใช้ศาสตร์พยากรณ์ที่เรียกว่า "มหาสัตตเลข" (เลข 7 ตัว 9 ฐาน) โดยจะไม่ยึดนิยาม "เปิดเสน่ห์ - ปิดสติ" เนื่องด้วยตำแหน่งในเบอร์โทรศัพท์มือถือตั้งแต่ X-123-4567 ล้วนมีความหมายและบทบาทกำกับอยู่อย่างชัดเจน

แน่นอนว่าประการแรกนั้นในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องมีลำดับคู่ตัวเลขที่ดีตรงตามดวงและความเป็นตัวตน ส่วนประการที่สำคัญที่สุดคือ "ค่าทักษา" ที่ดี (บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี) โดยจะต้องไม่มีตัวเลขที่มีค่าทักษา "กาลกิณี" อยู่อย่างเด็ดขาด

สรุปว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แม้จะเปิดด้วยเลขเสน่ห์และปิดท้ายด้วยเลขสติ (ตามความนิยมทั่วไป) แต่หากปรากฏค่าทักษา "กาลกิณี" ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะไม่ถือว่าเป็นเบอร์มงคล ดังนั้นในการเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือในกลุ่ม "เบอร์มงคล" จึงพิจารณาเพียงแค่ค่านิยม "เปิดเสน่ห์ - ปิดสติ" ไม่ได้