เบอร์มงคลจะต้องดูทุกตัวเลข

การพิจารณาเบอร์โทรศัพท์มือถือในกลุ่ม "เบอร์มงคล" ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลขทั้งหมด 10 หลัก จะต้องพิจารณาตัวเลขทั้งหมด 9 หลัก ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเบอร์โทรศัพท์มือถือ ส่วนเลข 0 ด้านหน้าสุดนั้นถือเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากเป็นเหมือนกันทั้งหมดทุกเบอร์


เบอร์มงคลจะต้องดูทุกตัวเลข

บางศาสตร์บางตำราอาจจะให้ความสำคัญเฉพาะตัวเลขใน 7 หลักสุดท้าย ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้รู้แต่ละท่านที่ใช้ในการพิจารณา แต่สำหรับศาสตร์มหาสัตตเลขซึ่งเป็นศาสตร์เดียวกับที่อาจารย์โจใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตานั้นจะต้องดูตัวเลขทั้งหมด 9 หลัก

ลองจินตนาการดูว่าถ้าไม่กดตัวเลขทั้งหมด 9 หลัก (+0) จะมีสัญญาณใช้สื่อสารหากันไหม

ทุกตัวเลขล้วนมีคุณค่า แต่หัวใจสำคัญของเบอร์มงคลที่อาจารย์โจเน้นเป็นพิเศษ คือ "ตำแหน่งที่สาม" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งศาสตร์การพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มือถือโดยจะสะท้อนตัวตนของผู้ใช้และกำหนดทิศทางตัวเลขในตำแหน่งที่เหลือด้านหลังทั้งหมด

แค่เห็นตัวเลขในตำแหน่งที่สามก็สามารถพยากรณ์ตัวผู้ใช้ได้แล้ว

สำหรับตัวเลขในตำแหน่งที่สองซึ่งอยู่ติดกับเลข 0 แม้จะไม่มีผลในศาสตร์ตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยตรงแต่ก็จะมองข้ามไม่ได้ อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าถ้าไม่กดตัวเลขทั้งหมดก็จะไม่มีสัญญาณ ดังนั้นตำแหน่งที่สองจึงมีผลในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเบอร์

ส่วนเรื่องผลรวมของเบอร์โทรศัพท์มือถือนั้นไม่มีผลใดๆ แต่อาจจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มราคาเบอร์โทรศัพท์มือถือให้สูงขึ้นด้วยประโยคที่ว่า "ผลรวมดี" ก็เท่านั้น...