เลขดีที่ไม่ควรใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 55, 59, 95 และ 99 จัดอยู่ในกลุ่มเลขมงคลที่ส่งผลในด้านความเจริญก้าวหน้า เหมาะที่จะมีประกอบอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ ยิ่งถ้าเป็นชุดตัวเลข 555 5959 9595 หรือ 999 ยิ่งเรียกได้ว่า "มหามงคล" ขณะเดียวกันก็หมายถึงราคาที่พุ่งสูงขึ้นไปตามลำดับ (หลักหมื่นถึงหลักแสน)


เลขที่ไม่ควรใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

แต่การนำกลุ่มเลขดังกล่าวมาใช้จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเพราะเลขกลุ่มนี้ คือ "เลขดีที่ไม่ควรใช้" อันนี้ไม่ได้พิมพ์ผิดหรือตั้งใจเล่นคำให้กำกวมจนเกิดความสับสน

เหตุผลเป็นเพราะเลขกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเลขแห่งคุณธรรม เลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลขที่สะท้อนผลการกระทำออกมา ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้บางคน เช่น ผู้ที่ต้องทำธุรกิจสีเทา ธุรกิจด้านมืด ธุรกิจที่ไม่สุจริตทั้งหลายทั้งปวง สรุปสั้นๆเลยว่าถ้าไม่ใช่ธุรกิจที่ขาวสะอาดไม่ควรใช้เด็ดขาด...