ความเชื่อเรื่องการห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน

คนโบร่ำโบราณสอนลูกหลานว่าการตัดเล็บในเวลากลางคืนหรือช่วงหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วจะทำให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษอยู่ไม่เป็นสุข ไม่สงบ ลูกหลานหรือเด็กเล็กๆที่เชื่อฟังจึงไม่ตัดเล็บในช่วงเวลาดังกล่าว


ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน
ภาพ: Bloggers Arena

เรื่องนี้เป็นกุศโลบายที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆตัดเล็บในเวลากลางคืน เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แสงสว่างยามค่ำคืนจึงมาจากเทียนหรือตะเกียงเป็นหลักซึ่งอาจจะมีความสว่างไม่เพียงพอ

ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สมัยก่อนก็เป็นพวกกรรไกร มีดทำครัวหรือมีดเจียนหมากซึ่งเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ต่างจากปัจจุบันที่กรรไกรตัดเล็บถูกออกแบบมาให้โค้งเว้าเข้ารูปและแสงไฟก็สว่างมากพอทำให้มองเห็นได้ชัดเจนจึงมีความปลอดภัยกว่ากันมาก