ความเชื่อเรื่องการห้ามตัดผมวันพุธ

นับแต่โบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับการตัดผมว่า "ห้ามตัดผมวันพุธ" เพราะจะทำให้เกิดความ "อัปมงคล" คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะเลี่ยงตัดผม (รวมทั้งการตัดเล็บ โกนหนวด โกนเครา) ในวันพุธและกลายเป็นความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมา บรรดาร้านตัดผมจึงหยุดให้บริการในวันพุธเหมือนวันหยุดประจำชาติ


ห้ามตัดผมวันพุธ

มีการให้เหตุผลถึงเรื่องห้ามตัดผมวันพุธว่าอาจเป็นเพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในอดีตจะตัดผมในวันพุธ ช่างตัดผมจะถูกเรียกตัวเข้าไปวังจนไม่มีช่างเหลือตัดผมให้ชาวบ้าน รวมทั้งหากชาวบ้านตัดผมในวันพุธจะถือเป็นการเทียบชั้นบารมีกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่งมิบังควร

บ้างว่าวันพุธเป็นวันเกษตร เชื่อว่าการตัดผมในวันพุธจะทำให้พืชพันธุ์ไม่เจริญงอกงาม ผลผลิตไม่ได้ตามที่ตั้งความหวังเอาไว้ เกษตรกรจึงไม่นิยมตัดผมในวันพุธ แต่เหตุผลที่ยกมาเบื้องต้นนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นจริงตามนั้นหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้เกิดความเชื่อดังกล่าวขึ้นมา

แม้ปัจจุบันจะยังคงมีความเชื่อเรื่องนี้เหลืออยู่แต่ดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงไปแล้ว โดยเฉพาะไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาร้านตัดผมที่เปิดให้บริการวันพุธจะมีรายได้มากเนื่องจากร้านส่วนใหญ่พากันหยุด ร้านที่เปิดให้บริการจึงได้ลูกค้าไปโดยแทบไม่มีคู่แข่ง (เอามือลูบปาก) ส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านตัดผมมากมายที่เปิดให้บริการวันพุธ

ทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่เชื่อและยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาก็ไม่ต้องไปฟังคำทัดทานใคร หากเราเชื่อแล้วรู้สึกสบายใจก็ทำต่อไปเลย หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน ไม่ตัดผมวันพุธก็ยังมีอีกหกวันให้ตัดได้...