ห้ามปลูกต้นโพธิ์ต้นไทรในบริเวณบ้าน

ไม้มงคลหากอยู่ไม่ถูกที่อาจส่งผลในทางตรงกันข้าม อย่างเช่น "ต้นโพธิ์" และ "ต้นไทร" เชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่เหมาะที่จะอยู่ในบริเวณบ้านเรือนซึ่งเป็นสถานที่ของคนธรรมดา


ห้ามปลูกต้นโพธิ์ต้นไทรในบริเวณบ้าน
ภาพ: Wallpaperuse

กายภาพของต้นโพธิ์และต้นไทรมีขนาดใหญ่ สามารถแผ่ขยายร่มเงาออกไปได้ไกลและเสริมสร้างระบบนิเวศน์ที่ดี ดังคำเปรียบเปรยเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุยืนอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน

แต่เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแข็งมากๆและสามารถชอนไชลงไปใต้ดินลึกหลายสิบเมตรจึงส่งผลกระทบต่อฐานโครงสร้างของอาคารบริเวณใกล้เคียง

ดังนั้นทั้งมุมความเชื่อและมุมมองทางกายภาพจึงไม่ควรปลูกต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้เอาไว้ในบริเวณบ้าน และถึงแม้ว่าจะปลูกในศาสนสถานได้ แต่ก็ไม่ควรให้อยู่ใกล้ตัวอาคารมากเกินไปด้วยเช่นกัน