ห้ามเขียนชื่อด้วยหมึกสีแดง

มีความเชื่อสืบทอดมาแต่โบราณว่าถ้าใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อใครจะทำให้คนๆนั้นประสบเคราะห์ร้ายสารพัด ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วย อายุสั้นหรือมีอันเป็นไป


ห้ามเขียนชื่อด้วยหมึกสีแดง

ความเชื่อดังกล่าวทำให้การเขียนชื่อด้วยหมึกสีแดงกลายเป็นข้อห้ามว่า "ไม่ควร" ใช้เขียนชื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเด็ดขาด

ส่วนหนึ่งของความเชื่ออาจเป็นเพราะลักษณะทางกายภาพของสีแดงซึ่งดูคล้าย "เลือด" การเขียนชื่อด้วยหมึกสีแดงจึงคล้ายกับการเขียนชื่อด้วยเลือด กลายเป็นอักษรเลือดที่ดูน่ากลัวและไม่เป็นสิริมงคลเอาซะเลย

แต่โรงเรียนเอกชนบางแห่ง (โรงเรียนลูกคนรวย) ก็ปักชื่อโดยใช้ด้ายสีแดงนะ

สำหรับที่มาของความเชื่อนี้ (ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับวัฒนธรรมบ้านเรามากที่สุด) เกิดจากการที่ชาวจีนจะใช้สีแดงในการเขียนชื่อผู้วายชนม์ลงบนป้ายหลุมศพ

สีแดงจึงเป็นสัญลักษณ์สำหรับการเขียนชื่อของคนที่เสียชีวิตไปโดยปริยาย (เสียชีวิตแล้วถึงเขียนด้วยสีแดง)

ปัจจุบันแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะรู้ที่มาที่ไปของการห้ามใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงเชื่อถือและให้ความสำคัญ

ดังนั้นถ้าเลี่ยงได้จึงไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อคนอื่นเพราะอาจจะดูไม่สุภาพ เหมือนการไม่ให้เกียรติกัน...