ห้ามปลูกมะละกอในบ้าน

"มะละกอ" จัดเป็นผลไม้บำรุงสุขภาพที่มีประโยชน์อย่างมาก สรรพคุณทางยาที่ได้จากมะละกอนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าจะทานแบบ "สุก" และ "ดิบ" แม้จะเห็นว่าดีแต่ต้นมะละกอก็จัดอยู่ในกลุ่มต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกเอาไว้ในบ้าน


ห้ามปลูกมะละกอในบ้าน

ในมุมความเชื่อมองว่าชื่อ "มะละกอ" สื่อถึงการ "ละ" ที่แตกแยกจากต้นออกไปเป็น "กอ" ส่งผลให้ลูกหลานแตกแยกออกไปเป็นกลุ่มๆ เกิดความขัดแย้ง ไม่สมัครสมานสามัคคี อยู่ด้วยกันแล้วไม่สงบสุข

แต่ในมุมวิทยาศาสตร์นั้นมองว่า "ยาง" สีขาวๆของมะละกอจะมีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง หากสัมผัสโดนอาจทำให้เกิดการระคายเคือง น้ำหูน้ำตาไหล บางรายอาจมีอาการแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้

นอกจากนี้อาจมีสัตว์มาเจาะกินผลมะละกอแล้วถ่ายมูลทิ้งเอาไว้จนเกิดกลิ่นและกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ดังนั้นจึงไม่ควรปลูกต้นมะละกอไว้ในบ้าน แต่สามารถปลูกนอกรั้วโดยทิ้งระยะให้ห่างจากตัวบ้านไปสักหน่อยก็เป็นอันใช้ได้