ปี่เซียะ สัตว์มงคลเสริมฮวงจุ้ย กระตุ้นโชคลาภ

"ปี่เซียะ" (貔貅) สัตว์พิเศษตามความเชื่อของจีนที่รวมคุณสมบัติของสัตว์มงคล 5 ชนิด 5 ธาตุ ได้แก่ มังกร (ไม้), สิงโด (ทอง), อินทรีย์ (ไฟ), กวาง (น้ำ) และแมว (ดิน) เชื่อว่าการบูชาปี่เซียะจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมความมั่งคั่ง โชคลาภ กระตุ้นยอดขายและการเก็บทรัพย์ให้มั่นคงสมบูรณ์


ปี่เซียะ (貔貅)
ภาพ: Sohu

ตำนานกล่าวว่าปี่เซียะเป็นลูกมังกรตัวที่ 9 ของพญามังกรสวรรค์ โดยปี่เซียะจะอยู่ในท่วงท่าที่น่าเกรงขาม ลักษณะเด่นได้แก่ ปากอ้ารับทรัพย์, ลิ้นยาวตวัดทรัพย์, หางยาวกวักโชค, ก้าวขาก้าวหน้า, ฝ่าเท้าตะปบทรัพย์และไม่มีรูทวารเพื่อเก็บทรัพย์ที่เข้าทางปากไม่ให้ไหลออกทางก้น

การประดับปี่เซียะเพื่อบูชาหรือเสริมฮวงจุ้ยนั้นจะต้องวางให้ครบคู่ผัวตัวเมียในตำแหน่งที่มองเห็นง่าย ตัวผู้จะก้าวเท้าซ้ายให้วางไว้ด้านซ้าย ส่วนตัวเมียจะก้าวเท้าขวาให้วางไว้ด้านขวา หันหน้าออกไปทางประตูหลัก โดยวางด้านหลังให้เฉียงเข้าหากันเล็กน้อยเป็นรูป V (เหมือนการอ้าปาก)

เมื่อบูชาแล้ว น้ำอย่าให้ขาด ขนมและผลไม้มงคลอย่าให้ตกบกพร่อง เคล็ดลับในการกระตุ้นโชคลาภจากปี่เซียะง่ายๆด้วยการลูบหัว ลูบท้อง ลูบหลังและพูดคุยกับปี่เซียะบ่อยๆ แต่ห้ามลูบที่ปากและระวังอย่าให้คนอื่นมาลูบปี่เซียะเด็ดขาด (ของใครของคนนั้น)