วันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืน

ในปฏิทินสากล 1 สัปดาห์จะมี 7 วัน แต่ในทางโหราศาสตร์นั้น 1 สัปดาห์จะมีทั้งหมด 8 วัน เนื่องด้วยดวงดาวในวิชาโหราศาสตร์ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวันจะมีทั้งหมด 8 ดวง โดยมี "ดาวราหู" เพิ่มเข้ามาเป็นดาวดวงที่ 8


วันพุธกลางวัน - วันพุธกลางคืน ทำไมต้องมีวันพุธกลางคืน

ดังนั้นเพื่อให้มีจำนวนวันครบตามจำนวนของดวงดาวจึงต้องมีการแบ่งวันตรงกลางสัปดาห์ซึ่งก็คือ "วันพุธ" ออกเป็นกลางวันและกลางคืน ได้แก่ "วันพุธกลางวัน" และ "วันพุธกลางคืน"

นี่จึงน่าจะช่วยไขข้อข้องใจได้ว่าเหตุใดจึงต้องมีการแบ่งวันพุธออกเป็นกลางวันและกลางคืน ประการต่อมาคือการนับช่วงเวลาสิบสองชั่วโมงระหว่าง "กลางวัน" กับ "กลางคืน"

ช่วงเวลา
• วันพุธกลางวันจะเริ่มนับจาก 06.00 น. - 17.59 น. (หกโมงเช้า - ก่อนหกโมงเย็น)
• วันพุธกลางคืนจะเริ่มนับจาก 18.00 น. - 05.59 น. (หกโมงเย็น - ก่อนหกโมงเช้า)

เรื่องนี้อาจจะไม่สำคัญในปฏิทินสากล แต่ในทางโหราศาสตร์ถือว่ามีความสำคัญ (สุดๆ) เพราะดวงดาวที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่างกัน หากไม่รู้วันเวลาที่ถูกต้องการพยากรณ์โดยใช้วันเดือนปีเกิดจะเกิดความคลาดเคลื่อนตามไปด้วย...